Webinar

Hvordan kan vi fremme energifællesskaber i Danmark?

On-demand

Spild af energiressourcer ønsker ingen, men alligevel sker det i betydelig skala i Danmark i form af varme bortledt uden nytte, vindmøller som står stille, mv. Energilagring og lokal udnyttelse af energi kan reducere energispildet. Her kan energifællesskaber bidrage, da de har til formål at fremme lokal deling og anvendelse af vedvarende energiproduktion. Det aflaster det kollektive energisystem og accelererer lokal grøn omstilling. 

Dette webinar sætter fokus på såkaldte VE-fællesskaber, hvor lokale virksomheder, kommuner, borgere, foreninger mv. kan dele lokalproduceret vedvarende energi og høste de klimamæssige og økonomiske fordele deraf.  

Rammevilkår for energifællesskaber

I dag er der imidlertid kun meget få VE-fællesskaber i Danmark. Det skyldes blandt andet, at rammevilkårene for etablering af VE-fællesskaber ikke er blevet tilpasset det fremtidige energisystem, hvor fleksibelt forbrug spiller en afgørende rolle. 

Derfor har Tænketanken Axcelfuture og Dansk Center for Energilagring (DaCES) samlet to vigtige aktører i branchen for sammen med Energistyrelsen at drøfte muligheder og udfordringer ved VE-fællesskaber i samspil med det danske energisystem navnlig elnettet. 

På webinaret, onsdag d. 22. november fra kl. 10.30-12.00, får du indsigt i:

  • Hvilke muligheder findes i forhold til etablering af VE-fællesskaber inden for elforsyningsloven i dag, og hvad er de politiske bevæggrunde for lovgivningen? 
  • Hvilke barrierer findes for etableringen af flere VE-fællesskaber i Danmark? 
  • Hvilke aspekter er der i forhold til implementering og håndtering af VE-fællesskaber?
  • Hvordan ser fremtiden ud for VE-fællesskaber i Danmark?

Oplæg:

Teknisk chefkonsulent Niels Dyreborg Nielsen fra DaCES er ordstyrer. Derudover vil der være præsentationer fra: 

  • Finn Lauritzen, Seniorrådgiver hos Axcelfuture -om perspektiverne i VE-fællesskaber i Danmark
  • Tonny Kofoed, Energistyrelsen og Jan Bækgaard, Specialkonsulent, Energistyrelsen: Elforsyningsloven og den danske implementering af VE-direktivet i forhold til VE-fællesskaber 
  • Dorte Gram, Afdelingsleder i Cerius-Radius: Perspektiver i VE-fællesskaber fra elnetselskabets synspunkt
  • Stephan Krabsen, projektleder hos EBO Consult og næstformand i Energifællesskaber Danmark: Potentiale og barrierer ved VE-fællesskaber

Webinaret afsluttes med en paneldebat, hvor forsker Ulrik Jørgensen deltager. 

Kan du ikke deltage ved live sessionen? Vi optager også webinaret.

Webinaret bliver optaget og efterfølgende delt med alle tilmeldte, så du er velkommen til at tilmelde dig, selvom du ikke kan deltage live på det angivne tidspunkt. 

Tænketanken AxcelFuture afholder webinaret i samarbejde med Tietgenfonden, der har støttet projektet 'Mere grøn strøm kræver mere energilagring' med 2 mio. kr.